het Burger Collectief

Platform voor electorale democratie.

Welkom op de website van het Burger Collectief (hBC)

Waar het Burger Collectief (hBC) voor staat.

We zijn geen politieke partij. Daar zijn er meer dan genoeg van. En die hebben zich allemaal onderworpen aan de Kiesraad en Kieswet. Anders kan je niet geregistreerd worden namelijk. Let wel, gaat op voor partijen. Niet politici! Maar die zouden zich achter hun partij moeten scharen. Dat dat niet altijd gebeurd…..dat moge duidelijk zijn.

Omdat we geen politieke partij zijn of zullen worden is registratie niet mogelijk. Dus kunnen we ook niet op enig stembiljet terecht komen. De enige mogelijkheid die resteert om op hBC te stemmen is dus door een ongeldige stem uit te brengen. Door hBC op uw stembiljet te schrijven in plaats van een hokje rood te maken.

Ongeldige stemmen doen WEL mee om het opkomstpercentage te bepalen maar worden niet aan enig andere partij toegekend. Net als blanco stemmen dus. De enige wijze om geen enkele invloed uit te oefenen is niet te gaan stemmen. Dan wordt u niet(?) geregistreerd. Maar als het opkomstpercentage zeg 63% is dan weet iedereen dat 37% niet is komen stemmen. Dus niet geregistreerd?

hBC wil dat U uw stem weer terugkrijgt. Uw democratische stem die in volgens uw vrije meningsuiting op die partij/instantie van uw keuze mag uitbrengen. Waarom begint het beperken van de democratie als met het beperken van de keuze voor u door het vermelden van een voorkeursselectie op uw stembiljet? En waarom hebben slechts van alle politieke partijen de leden, bij elkaar momenteel nog geen 300.000(!), inbreng over wie er op de lijst komt van hun partij? Moeten we daar dan uit kiezen? Dan ga ik ervan uit dat er binnen partijen nog enige vorm van democratie is. Het tegendeel is echter ook al gebleken.

Uw stem terug en daaraan wordt uitvoering gegeven door een kernkabinet dat als volksvertegenwoordiging is samengesteld met rechtstreeks gekozen mensen die geen zittingstermijn meer kennen en die verantwoording aanvaarden voor hun doen en LATEN tijdens hun politieke loopbaan. De democratische meerderheid beslist.

Bij vragen voorgelegd aan het volk zal sprake zijn van bindende referenda. Geen gedonder meer zoals met het Oekraïne referendum of met de Europese Grondwet destijds. Als de meerderheid iets van tafel wil en de kiesdrempel is gehaald dan geen getalm meer maar aan het werk. En ook geen referendumuitslag meer vervangen door een Verdrag (van Lissabon). Als er wat vervangen dient te worden dan, dan zijn dat de politici die hun taak niet naar behoren uitoefenen. Het volk heeft gesproken, de politiek/het kabinet voert uit.

Geen toegang meer tot de Europese, landelijke, provinciale of gemeentelijke politiek door lobbyisten. Banken, bedrijven, instellingen, multinationals, enzovoorts, kunnen geen invloed meer uitoefenen die enkel hun belang dient en die van de burger schaadt.

Een stem op hBC is een stem op uzelf. Geen van de mensen die momenteel geheel op vrijwillige basis zich inzetten voor hBC zal enige positie claimen. Ze kunnen zich natuurlijk wel verkiesbaar stellen maar dat gaat op eigen naam. hBC is een smeltkroes waaruit de democratie en het vrije woord/meningsuiting als overwinnaar tevoorschijn zal moeten komen. Dat is het streven. Daarbij is uw hulp nodig.

U kan geen lid worden van hBC. Als hBC als enige ‘volkspartij’ zou bestaan dan bent u automatisch lid. Geen contributie, u betaalt meer dan genoeg belasting. Maar wel inbreng. Heel veel inbreng. Politici van nu hebben de neiging u soms voor ‘dom’ te verslijten. Vraagstukken die voorliggen zouden niet aan u mogen worden voorgelegd omdat u de impact niet zou begrijpen of de verstrekkende invloed niet zou overzien. Dat veroorzaakt men met opzet door taalgebruik waar duizenden juristen zich op kapot bijten. En dan nog met tegenstrijdige uitkomsten komen.
Daarom is democratie enkel maar mogelijk als het politieke ‘vakjargon’ eruit gaat en men gewoon in Nederlands zaken opschrijft en voorlegt. We hebben er in Nederland een handje van om in allerlei talen onze brochures e.d. te vertalen zodat allochtonen ze kunnen begrijpen. Maar de communicatie tussen politiek en burgers in gewoon Nederlands zou teveel gevraagd zijn? U moet daarom het onvervreemdbare recht krijgen net zo lang te blijven doorvragen tot u begrijpt wat de vraag is en welke gevolgen een stem van u heeft.

Eén van de meest belangrijke zaken daarbij is een goede, open, eerlijke en integere voorlichting. Daartoe zal de media zoals die nu is geheel op de schop moeten. Het weglaten van zaken, halve waarheden, volkomen negeren van dingen, het verdraaien, liegen en bedriegen is afgelopen. Journalisten dienen gedegen onderzoek te verrichten en te stoppen met de copy/paste journalistiek. U weet wel, één krant bericht iets en de rest neemt dat over zonder enig onderzoek. Daarom zal er een staats berichtgeving gevonden moeten worden. Waarbij u rechtstreeks aan de bron de feiten kan vernemen. Niet beheert door mensen die belangen hebben maar mensen die gewoon betaald worden voor hun werk en bestraft worden als ze hun werk niet doen. Zoals dat overal dient te gebeuren.

U kan als voorzetje het Nieuw Beleidsplan eens lezen? Hierin staan voorstellen opgenomen van hoe dingen geregeld zouden kunnen worden. Maar hBC heeft geen status om u zaken op te kunnen leggen. U beslist. Het Nieuw Beleidsplan is slechts een leidraad. De Nieuwe Politiek zoals die hBC voor ogen staat zou daarmee een aanvang kunnen nemen met het besturen van het land.
Aangevuld met de goede punten bijvoorbeeld die iedere politieke partij wel heeft in de programma’s. Alle geregistreerde partijen hebben goede punten in hun verkiezingsprogramma staan. Helaas verdwijnen er vele bij de coalitie onderhandelingen en resteren vaak net die dingen waar de burger niet op zit te wachten. Met het nieuwe systeem van electorale democratie hebben we dat probleem niet meer. Want er zijn geen partij programma’s of agenda’s meer. Slechts de Grondwet en Wetboeken die we waar nodig aanpassen aan het hier en nu. En dan hoeven veranderingen die de goedkeuring van een ruime meerderheid kennen geen jaren op zich te laten wachten!

15 maart 2017 staan Tweede Kamer verkiezingen voor de deur. Al weer. En misschien gaat heel het land wel weer op zijn kop omdat er een volkomen andere koers ingezet gaat worden. Omdat de kiezer de huidige koers niet zit zitten. De kosten van deze operaties bedragen miljarden. Miljarden weggegooid geld want over 4 jaar of zoveel eerder mochten partijen het niet eens kunnen blijven in de coalitie, kan de koers wel weer volkomen veranderen. Heel veel geld dat weggegooid wordt. Enkel en alleen maar om partij programma’s en agenda’s in stand te kunnen houden. Dat geld is bij de burger veel beter op zijn plek. Berekeningen vertellen dat verkiezingen waarbij de koers verandert makkelijk over oude en nieuwe regeer periode zo’n €50 miljard kunnen bedragen. 4 jaar werk dat geschrapt wordt en 4 jaar aan voornemens om zaken anders aan te gaan pakken tegen wel heel veel belastinggeld.

Daaraan moet een eind gemaakt worden. Alle goede punten van alle partijen voorleggen aan het volk, uit de aangenomen punten een regeerakkoord smeden dat voor eeuwen vastligt en op punten gewijzigd wordt waar nodig om als Volk en Vaderland er beter van te worden. Andere belangen bestaan er niet meer voor het kernkabinet.

Meer weten? http://www.hetburgercollectief.nl

Nieuw Beleidsplan: http://www.hetburgercollectief.nl/het-Burger-Collectief/Nieuw-Beleidsplan/

Laten we Nederland ten voordele van het Volk veranderen van koers en de politiek achter ons laten. Kost veel te veel en levert niets meer op. Enkel achteruitgang.

Schrijf dus 15 maart 2017 hBC duidelijk zichtbaar op uw stembiljet.

 

Zo stemt u echt!

 Zo stemt u echt!

 

 

Voor een menselijker samenleving waar de mens centraal staat.

 

  

18553