het Burger Collectief

Platform voor electorale democratie.

 


Zegt het voort!


Hoe zien we als hBC de electorale democratie.
(ook op een A4-tje.)

Samenstelling langlopend Regeerakkoord:
Alle politieke partijen nemen van hun programma de 10 beste punten. Deze worden in hooguit 50 woorden aangeprezen.
De kiezer bepaald welke punten in het Regeerakkoord opgenomen worden, vult aan, verandert of voegt toe waar nodig.

·         De kiezer kiest rechtstreeks volksvertegenwoordigers die geen partij binding     meer hebben of een partij programma volgen maar het Regeerakkoord uitvoeren.

·         Het Regeerakkoord kan gaande weg aangepast worden middels referenda en geüpdatet worden aan de situatie zoals die is op enig moment. Zonder schokkende grootscheepse veranderingen.

·         Een Constitutioneel Hof (ConHof) bewaakt de rechtsgeldigheid van het Regeerakkoord en toets het Regeerakkoord en wijzigingen aan Wet en Regelgeving, nationaal en internationaal.

·         Geen referenda gesol meer, enkel bindende referenda.

·         Een OndernemingsRaad (OR) toetst de naleving van het Regeerakkoord door politici, houdt bij wie waar de fout in is gegaan en publiceert dit op een website. Zodoende kunnen we te allen tijde zien wie waar de fout is ingegaan en voorkomen dat foute politici/bestuurders op andere cruciale posities terug keren.

·         Leden van de OR worden uit alle lagen van de bevolking gekozen door U, de kiezer. Er vindt nooit een volledige vervanging plaats van leden van de OR, dat kost teveel kennis er ervaring. Hooguit wordt een kwart tot een derde gelijktijdig gewisseld.

·         Leden van het ConHof worden ook in gedeelten gekozen. De volksvertegenwoordiging maakt keuzes voor de leden, de kiezer bekrachtigd deze of niet.

·         Eerste Kamer kan weg. ConHof, OR en burger bewaken de democratie.

·         Door een langlopend Regeerakkoord worden er 4-jaarlijks miljarden bespaard omdat er geen totaal nieuw beleid in één keer meer mogelijk is. Tevens zorgt het vast houden aan een beleid ervoor dat er veel minder ambtenarij nodig is al op vrij korte termijn.

·         Wet en Regelgeving gaat onder de loep. ConHof en OR voert dit samen met volksvertegenwoordiging uit. Wijzigingen enkel na toestemming van de kiezer. Ook de Grondwet wordt waar nodig en met instemming van de kiezer aangepast.

·         De kiezer krijgt dus de bestuurlijke macht onder controle middels de democratische meerderheid.

 

Geen direct onfeilbaar model maar vele malen beter dan de elite dienende politiek van nu. Zijn we klaar mee. En al doende maken we middels de democratische meerderheid van het Regeerakkoord een constante in het leven van de Nederlanders, nu, straks en in de toekomst. Aanpassingen via de weg der geleidelijkheid. En geen ad-Hock besluiten meer door de politiek die het Volk helemaal niet wil.

 

http://www.hetburgercollectief.nl

 

Mooiste is, dit kan gewoon ten allen tijde worden ingevoerd. Geen verkiezingen voor nodig. Hooguit een medewerking van de politiek.
En die dwingen we desnoods af!

   

Voor een menselijker samenleving waar de mens centraal staat.
Volksdemocratie. Een must. Geen vies woord!

028139