het Burger Collectief

Platform voor electorale democratie.

Welkom op de website van het Burger Collectief (hBC)

 

>>>>>   Petitie pensioen overdracht naar de EU   <<<<<

 Teken en deel a.u.b.!

Kent u dat gevoel?

Kent u dat? Dat gevoel van 'er niet toe te doen'? Dat gevoel van wat je ook zegt of roept, het maakt toch niets uit? Velen met u. En allemaal mensen die als individu moe gestreden zijn. Mensen die het niet meer begrijpen hoe in zo'n rap tempo ons landje aan de rand van de afgrond is komen te staan.

Maar dat gevoel is wel volkomen onterecht. Want u doet er wel degelijk toe! Niet alleen u, uw stem, uw zorg, uw privacy, uw pensioen, uw AOW maar alles doet er toe.
Wat wij en onze (groot)ouders hebben opgebouwd hoeft niet verkwanselt te worden om een EU dat dicteert. Tijd dat onze politici ballen krijgen en zich gaan inspannen voor Volk en Vaderland.  ........ja. Natuurlijk. Ziet u dat nog gebeuren? Natuurlijk niet!
Zeker niet van binnenuit de politiek.
Want dat laat de parlementaire democratie, het verrotte systeem, nou eenmaal niet toe.

Dus maar niets doen? Is een optie. Worden we daar gelukkiger van? Op korte en zeker op lange(re) termijn zeker te weten niet.
Dus....we gaan stemmen. Op een politieke partij. Of een politicus. Op eentje van binnen dat verrotte systeem. Want alleen daar kan verandering vandaan komen.

En u bleef nog HEEL LANG ongelukkig! Want de verandering is of van korte duur of wordt enkel in woorden beleden. Slechts een handjevol aan de top wordt er echt gelukkig van.
Wat u kan doen?

Wat u kan is massaal voor uzelf kiezen. Niet stemmen is dan geen optie.
Maar een stem op hBC door hBC op dat stembiljet te schrijven zou er zo maar voor kunnen zorgen dat, zeker als we dat met enorme aantallen doen, de hegemonie vanuit Brussel en Den Haag eindelijk doorbroeken gaat worden. Of men wordt misschien wakker geschud?
Want WIJ doen er wel degelijk toe! Onze stem moet zeker te weten gehoord worden. En onze zorg, privacy, ons pensioen, onze AOW, dat alles doet er ongelooflijk veel toe!

En u heeft het RECHT hierover middels een democratische meerderheid gehoord te worden. En u heeft het RECHT om zaken aan de kaak te stellen middels referenda. U heeft het RECHT om volksvertegenwoordigers van iedere geleding (gemeente, provincie, rijk) rechtstreeks te kiezen. U heeft het RECHT deze middels democratische meerderheid heen te zenden als ze niet voldoen. U heeft het RECHT om goede bestuurders te behouden. U heeft het RECHT gehoord te worden omtrent zaken die er toe doen.

U heeft echter dat recht al veel te lang niet meer uitgeoefend. U heeft GESLAPEN toen dat RECHT ons werd afgenomen. U heeft nu de PLICHT dat RECHT terug op te eisen. Niet middels een stem op 15 maart op een partij of politicus die het verschil toch niet gaat maken maar door een stem op uzelf.
Maak gebruik van dat RECHT. Want wat KROM is gegroeid in de afgelopen decennia gaan we middels de democratische meerderheid weer RECHT zetten!

Voor Volk en Vaderland.

Voor een menselijker samenleving waar de mens centraal staat.


 

16792